by

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες

Στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης υλοποιούνται, από την Ιστορικό Τέχνης-Μουσειολόγο Κική Χριστοδούλου, τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες:

1. Ζωγραφίζοντας τις 4 εποχές
2. Τέχνες και Μαθηματικά
3. Ταξίδι-Σταθμός-Πόλη

Οι γενικοί στόχοι και των τριών αυτών προγραμμάτων είναι:


• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους μουσειακούς χώρους.

• Να ερευνήσουν τα χαρακτηριστικά των μουσειακών αντικειμένων

• Να αναπτύξουν τις δημιουργικές και τις συνεργατικές τους ικανότητες.

Κάθε πρόγραμμα έχει φυσικά επιμέρους στόχους, αλλά όλοι βασίζονται στις μαθησιακές θεωρίες του εποικοδομιτισμού και της ανακάλυψης.
Σε όλα τα προγράμματα περιλαμβάνονται θεωρητικά μέρη με τη βοήθεια ειδικά επιλεγμένου εικονογραφικού υλικού (συζήτηση-γνωριμία με το θέμα) και πρακτικά που απαιτούν τη δραστηριοποίηση των μαθητών (ανακαλυπτική δραστηριότητα ή παιχνίδι ρόλων, καλλιτεχνική δραστηριότητα). Σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών, κάποιες από τις δραστηριότητες είναι ομαδικές, ενώ άλλες ατομικές.

Σε όλα τα προγράμματα χρησιμοποιούνται οι συλλογές του μουσείου και το εποπτικό του υλικό, είτε ως βάση, είτε βοηθητικά και επεξηγηματικά.

Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση κάθε προγράμματος.

1.
Τίτλος Προγράμματος: «Ζωγραφίζοντας τις 4 εποχές»
Ηλικία μαθητών: Νηπιαγωγείο και όλων των τάξεων του Δημοτικού.
Χώρος διεξαγωγής: Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.
Διάρκεια προγράμματος: Από 90 έως 120 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 20 ή σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων.
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.

Το πρόγραμμα αφορά τις εικαστικές τέχνες και συγκεκριμένα τη ζωγραφική. Η γνωριμία των μαθητών με την τέχνη γίνεται με το παράδειγμα της απεικόνισης των τεσσάρων εποχών του χρόνου στην τεχνική της ζωγραφικής. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

• να διακρίνουν τις τεχνικές δημιουργίας έργων τέχνης και να μάθουν –οι μικρότεροι- να διακρίνουν τη ζωγραφική,

• να μάθουν στοιχεία για την ιστορία της ζωγραφικής, να γνωρίσουν τους τρόπους, τα σύμβολα, τους κώδικες, με τους οποίους οι ζωγράφοι απεικόνισαν τις 4 εποχές του χρόνου,

• να συγκρίνουν τις επιλογές απεικόνισης των εποχών του χρόνου σε διάφορες εποχές και χώρες,

Το πρόγραμμα «Ζωγραφίζοντας τις 4 εποχές» αφορά στους μαθητές του Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με προσαρμοσμένη διάρκεια, πληροφορίες και δραστηριότητες για κάθε επίπεδο.

 

2.
Τίτλος Προγράμματος: «Τέχνες και Μαθηματικά»
Ηλικία μαθητών: Νηπιαγωγείο και όλων των τάξεων του Δημοτικού.
Χώρος διεξαγωγής: Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.
Διάρκεια προγράμματος: Από 90 έως 120 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 20 ή σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων.
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.

Όπως συμβαίνει και παραπάνω, το γνωστικό επίπεδο κάθε προγράμματος εξαρτάται από το αντίστοιχο μαθησιακό της σχολικής ομάδας, ξεκινώντας από την απλή γεωμετρία στο Νηπιαγωγείο και φτάνοντας στην αξία των υπολογισμών και των συσχετισμών στην αρχιτεκτονική.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

• να διαπιστώσουν οι μαθητές τη σχέση των τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, κεραμική) με τη γεωμετρία και την αριθμητική.

• να κατανοήσουν ότι οι επιστήμες και οι τέχνες σχετίζονται μεταξύ τους σε πλαίσιο θεωρητικό και, κυρίως, εφαρμογής.

• να καταλάβουν ότι ο συνδυασμός και η συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, ανοίγει ορίζοντες και προοπτικές για όλα τα συνεργαζόμενα πεδία.

3.
Τίτλος Προγράμματος: «Ταξίδι-Σταθμός-Πόλη»
Ηλικία μαθητών: Δ’, Ε’ & Στ’ Δημοτικού.
Χώρος διεξαγωγής: Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.
Διάρκεια προγράμματος: Από 90 έως 120 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: 20 ή σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων.
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.


Το πρόγραμμα αφορά στο σχολικό κοινό από την Δ’ έως και την Στ’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα αναφέρεται στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης αξιοποιώντας τα ιστορικά σημεία (τοπόσημα) της πόλης που σώζονται μέχρι σήμερα.
Επιμέρους σκοποί του προγράμματος είναι:
• να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία της πόλης στην οποία ζουν, μέσα από σημεία-σταθμούς (κυριολεκτικά και μεταφορικά) που κάποια υπάρχουν μέχρι σήμερα,
• να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος ταξίδεψε και ταξιδεύει,
• να συγκρίνουν τις επιλογές των μέσων μεταφοράς στο χρόνο και στο χώρο
• και για την Στ τάξη, γίνεται μια μικρή ετυμολογική αναφορά των λέξεων του τίτλου, δεδομένου ότι στην Α’ γυμνασίου θα μπουν σε πιο βαθιά νερά της γλώσσας.

 

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία του μουσείου στο τηλέφωνο 2551028926, από Τρίτη έως Παρασκευή με δυνατότητα ώρας έναρξης στις 10:30. 

Το κόστος του κάθε προγράμματος είναι 2€ ανά μαθητή. Ο επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών στους χώρους του μουσείου, σύμφωνα με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, είναι τα 20 άτομα και η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους του μουσείου είναι υποχρεωτική.

 *Στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του COVID-19, όπως μάσκα, αντισηπτικό, αποστάσεις ασφαλείας και απολύμανση.